Uitsluitend verkoop aan 18+, leeftijdscheck | Prijzen per fles en excl. vast verzendtarief van €6,95 | Bestellingen vanaf min. 6 flessen of een veelvoud (6, 12, 18, etc.) | Betaling vooraf via Ideal/Bancontact
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid Slijterij & Wijnkoperij Hamer

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met je persoonsgegevens die u invoert via https://hamerwijnen.nl en hoe we die verwerken. We raden je aan dit document goed door te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website https://hamerwijnen.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Slijterij & Wijnkoperij Hamer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring is 15-7-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens over je worden verzameld door Slijterij & Wijnkoperij Hamer, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.


Webwinkelsoftware en webhosting | LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed en ook de webhosting is ondergebracht bij Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

In de webwinkel kunt je een review achterlaten over onze aangeboden producten. Wij vragen uw naam (deze wordt getoond bij de review) en e-mailadres in te vullen. Je e-mailadres wordt niet getoond bij de review, wij gebruiken je e-mailadres uitsluitend om eventueel contact met u te kunnen opnemen n.a.v. de betreffende review.

Wij nemen webhosting- en (transactionele) e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Je leest meer informatie in de privacy policy van Lightspeed.

 

Nieuwsbrieven en e-mail | MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via MailChimp is verzonden vind je een link om je af te melden. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om deze gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Je leest meer informatie in de privacy policy van MailChimp.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Je leest meer informatie in de privacy policy van Microsoft.


Verwerking van betalingen | PAY.nl

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Pay.nl maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruiksgemak van hun website en klanten, zodat zij hun website en diensten hierop kunnen afstemmen. Je leest meer informatie in de privacy policy van PAY.nl.

 

Verzending | MyParcel/PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer met MyParcel/PostNL delen. MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Lees meer op de website van MyParcel.

Ter aanvulling, per 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht. Dit betekent dat er aangescherpte regels gelden t.a.v. de verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken. Wij zijn verplicht een leeftijdscheck (18+) te doen alvorens wij kunnen overgaan tot verzending. Bij de aflevering van bestellingen geldt een legitimatieplicht. Op onze website lees je hierover meer informatie in onze Geborgde Werkwijze Alcoholwet.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Doel van de gegevensverwerking en bescherming

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Slijterij & Wijnkoperij Hamer op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens veilig te bewaren, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. We verkopen je gegevens nooit aan derde partijen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alleen door het invoeren van de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord krijg je toegang tot je account. Alle wachtwoorden zijn door middel van encryptie beschermd en nooit voor ons inzichtelijk.

Onze websites zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen aan het slot-icoontje links van de URL-balk van uw browser. Alle gegevens die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze websites en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen.

We hopen natuurlijk dat wij je privacy vragen goed beantwoorden. Ben je toch niet tevreden met onze reactie? Dan heb je te allen tijde het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Slijterij & Wijnkoperij Hamer
Zwolseweg 300
7345 AJ Wenum-Wiesel
Nederland
T (055) 521-4078
E [email protected]
W www.hamerwijnen.nl

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »